By Rolinka Wijne

In een fors aantal gevallen wordt in de zorg vermijdbare schade veroorzaakt. Slechts in een fractie van de gevallen waarin waarschijnlijk een aanspraak op vergoeding van schade bestaat, komt het daadwerkelijk tot een schadevergoeding. Daarvoor zijn vermoedelijk verschillende oorzaken aan te wijzen, maar uit toenemende media-aandacht blijkt dat het verhalen van schade door de patiënt als ingewikkeld, zeer problematisch, tijdrovend en kostbaar wordt ervaren en dat om díe reden wordt afgezien van verhaal. Dat roept de vraag op welke knelpunten het aansprakelijkheidsrecht kent bij het verhaal van zorggerelateerde schade. Wanneer de obstakels (mede) de problematiek rondom het verhaal van schade zouden kunnen verklaren, dan is vervolgens de vraag welke alternatieven een oplossing kunnen bieden.

Het boek dat voorligt, vormt het verslag van een onderzoek naar de antwoorden op deze vragen. Ter beantwoording van de eerste vraag is aan de hand van nationale en Europese wetgeving, nationale en Europese rechtspraak en literatuur het civiele aansprakelijkheidsrecht geanalyseerd en op knelpunten onderzocht. Onderdeel daarvan betreft de examine van de juridische verhouding tussen de hulpverlener en de patiënt, van de juridische grondslagen voor het verhaal van zorggerelateerde schade, van het verband tussen zorgverlening en schade en van de aard en omvang van de schade die voor vergoeding in aanmerking kan komen. De technique tot verhaal van zorggerelateerde schade maakt eveneens deel uit van de beschrijving en examine. Gezien de opzet van dit deel van het onderzoek is het boek tevens als handboek te beschouwen dat de praktijkjurist inzicht geeft in de toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht in medische kwesties. Ter beantwoording van de tweede vraag zijn aan de hand van buitenlandse en nationale wetgeving, rechtspraak en literatuur mogelijke alternatieven beschreven en geanalyseerd. Deze alternatieven betreffen no fault systemen, zoals een patiëntenverzekering en een schadefonds, wijzigingen binnen het civiele aansprakelijkheidsrecht en een andere inrichting van de praktijk. Dit deel van het boek is evenzeer als handboek te beschouwen en geeft inzicht in de rechtsstelsels van Zweden, België, Oostenrijk en Duitsland alsmede in de in 2012 en 2013 aanhangige Nederlandse wetsvoorstellen ter zake het verhaal van zorggerelateerde schade.

Show description

Read Online or Download Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade (Boom Masterreeks) (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

De zintuigen van vogels (Dutch Edition) by Tim Birkhead,Katrina van Grouw,Pon Ruiter PDF

Hoe zou het zijn om een zwaluw te zijn en met honderd kilometer consistent with uur door de lucht te vliegen? Of een flamingo die de regen kan waarnemen die kilometers verderop valt? En wat voelt een jan-van-gent die na de lange iciness zijn accomplice terugziet? De zintuigen van vogels geeft antwoord op deze en vele andere vragen, simpelweg door de zintuigen te beschrijven die vogels gebruiken om hun omgeving te interpreteren.

Download e-book for iPad: Vergroot je zelfvertrouwen (Dutch Edition) by Robert Haringsma

Toegankelijk zelfhulpboek om te bouwen aan je zelfvertrouwen Een wetenschappelijk onderbouwd praktijkboek voor iedereen die onzeker is op het werk, in sociale situaties of in de relatie met zijn of haar companion. Psycholoog Robert Haringsma combineert theorie met zeer veel oefeningen uit zijn eigen praktijk met cliënten.

Download e-book for kindle: 1956: de wereld in opstand (Dutch Edition) by Simon Hall,Fred Reurs

'Simon corridor heeft een prachtig boek geschreven en een bij nader inzien adembenemend jaar zijn verdiende plek in de historie bezorgd. ' - de VolkskrantHet jaar 1956 is een kantelpunt in de geschiedenis. Opstanden in Polen en in Hongarije, de Suezcrisis, uitbarstingen van antikoloniaal nationalisme in Afrika en het Midden-Oosten.

Read e-book online Mac voor Dummies (Dutch Edition) PDF

Heb je web je eerste Mac gekocht? Stap je over van een computer? Deze actuele editie van 'Mac voor Dummies' geeft je alle informatie die je nodig hebt om zorgeloos van je Mac te genieten. Je maakt kennis met het nieuwste besturingssysteem: van het installeren tot het omgaan met bestanden, de Mac App shop en iCloud.

Extra resources for Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade (Boom Masterreeks) (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade (Boom Masterreeks) (Dutch Edition) by Rolinka Wijne


by Kevin
4.2

Rated 4.43 of 5 – based on 42 votes